ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

กิจกรรมการนิเทศ

  • ห้องเรียนกลับด้าน" (Flipped Classroom) "ห้องเรียนกลับด้าน" (Flipped Classroom) เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ โดยให้นักเรียน "เรียนที่บ้าน-ทำการบ้านที่โรงเรียน" ปัจจุบัน กระแส "ห้องเร ...
    ส่ง 27 ก.ย. 2558 21:43 โดย ปิยนาถ ชาวน่าน
  • การเดินทางโดยสายการบิน     ปัจจุบันการเดินทางโดยเครื่องบินมีราคาถูกกว่าแต่ก่อนมาก เนื่องจากมีสายการบิน Low cost มาเปิดให้บริการ อีกทั้งการเดินทางโดยเครื่องบินก็ใช้เวลาเด ...
    ส่ง 27 ก.ย. 2558 20:38 โดย ปิยนาถ ชาวน่าน
  • การพัฒนา ICT เพื่อการนิเทศ ศูนย์เร่งรัดการนิเทศฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาการใช้ ICT เพื่อการนิเทศ" ระหว่างวันที่ 25-28 ...
    ส่ง 20 ต.ค. 2558 11:21 โดย ปิยนาถ ชาวน่าน
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ดาวน์โหลดเอกสาร

แสดง 4 ไฟล์จากหน้า เครื่องมือการนิเทศ

ข่าว สพฐ.ปฏิทินการนิเทศ