การพัฒนา ICT เพื่อการนิเทศ

โพสต์27 ก.ย. 2558 19:25โดยปิยนาถ ชาวน่าน   [ อัปเดต 20 ต.ค. 2558 11:21 ]
ศูนย์เร่งรัดการนิเทศฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร
"การพัฒนาการใช้ ICT เพื่อการนิเทศ" ระหว่างวันที่ 25-28 กันยายน 2558 ณ โรงแรมดิไอเดิล เรสซิเด้น อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีศึกษานิเทศก์ จากทั่วประเทศที่ได้สมัครเข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 40 คน และมีวิทยากรจากศึกษานิเทศก์ บริษัทไมโครซอฟท์  
และบริษัท Google ประเทศไทยร่วมให้ความรู้ 

ICT เพื่อพัฒนาการนิเทศ